Disclaimer


Boost Loyalty B.V. (Kamer van Koophandel: KVK 27306184), verleent je hierbij toegang tot www.bpspaaractie.nl en nodigt je uit het aangebodene te bestellen.

Wij behouden ons daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Wij spannen ons in om de inhoud van de webshop zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De in deze webshop aangeboden producten kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling. Bij alle producten staan actieprijzen. Deze prijzen zijn geldig gedurende een bepaalde periode, zolang de voorraad strekt en met inachtneming van de actievoorwaarden. Op deze actieprijzen kan voor of na de bepaalde periode, of indien de producten niet langer voorradig zijn, geen aanspraak worden gemaakt.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op www.bpspaaractie.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. Op basis van dergelijke fouten kan geen overeenkomst geclaimd worden. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kunnen wij nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende materialen op deze website liggen bij BP Europa SE – BP Nederland (“bp”).

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van bp, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

De door ons verzamelde persoonsgegevens worden behandeld conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.