Artikel(en) retourneren?


Herroepingsrecht

Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop jij of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatst geleverde product fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, dien je ons:

Boost Loyalty B.V., betreffende de bp spaaractie
T.a.v. Retouren
Edisonstraat 6
5928PG Venlo

via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van je beslissing de overeenkomst te herroepen. Je kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar je bent hiertoe niet verplicht. Het herroepingsformulier vind je hier. Je kunt het modelformulier voor herroeping, of een andere duidelijk geformuleerde verklaring, printen, invullen en meesturen samen met je bestelling en de pakbon, of elektronisch invullen en opsturen naar cmc.bpnl@boostgroup.nl. Als je van deze mogelijkheid gebruikmaakt zullen wij je zo snel mogelijk schriftelijk (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van jouw herroeping sturen.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om je mededeling betreffende jouw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als je de volledige overeenkomst herroept, ontvang je alle digitale JBL-punten die je tot op dat moment hebt ingewisseld alsmede het door jou betaalde bedrag en/of het aantal ingewisselde FreeBees, zo snel mogelijk en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van jouw beslissing de overeenkomst te herroepen, terug. Het door jou betaalde bedrag ontvang je terug op de wijze waarop je het bedrag hebt betaald. Het ingewisselde aantal JBL-punten of het aantal ingewiisselde FreeBees wordt automatisch teruggeboekt op je FreeBees-account. Wij mogen wachten met terugboeken van de JBL-punten, het terugbetalen van het betaalde bedrag of de ingewisselde FreeBees tot wij de producten hebben teruggekregen, of je hebt aangetoond dat je de producten hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Je dient de producten zo snel mogelijk, maar in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop je het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons hebt medegedeeld, aan Boost Loyalty terug te zenden of te overhandigen. De kosten van het terugzenden van de producten komen voor je eigen rekening.

Je bent alleen aansprakelijk voor een eventuele waardevermindering van de producten die het gevolg is van het gebruik van de producten, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de producten vast te stellen.

Klantenservice

Heb je nog vragen? Neem contact op met de klantenservice via het telefoonnummer: +31 114-381550 of via cmc.bpnl@boostgroup.nl. De klantenservice is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 t/m 17.00 uur.